Bestyrelsen

Formand: Leo Holm, Ommelsvejen 36, 5960 Marstal
Ærø Brands repræsentant i bestyrelsen for Concordia forsikring A/S
 på valg i 2024
Næstformand Kirsten Johansen, Oldegade, 5970 Ærøskøbing på valg i 2021
Tina Lykkeager Thomsen, Dunkærvej 12, 5970 Ærøskøbing på valg i 2022
Ole Sækmose, Byagervej 22, 5970 Ærøskøbing på valg i 2021
Ole Strange Petersen, 5960 Marstal på valg i 2023