Regnskaber

Resultat opgørelse:2019
Kr.
2018
Kr.
2017
Kr.
Kurstab/-gevinst ved udtrækning obligationer-3.667               332                –  
Obligationsrenter m.m.3.440           1.856              15
Renter bank -38               156                –  
           5.344               15
Kontorhold-6.889–         6.525 –               8
Revisor-11.379–       11.425 –            10
Mødeudgifter                  –   –               1
Forvaltningsprovision-2423
20.956–       12.066 –               4
Regulering ikke brugte uddelinger tidligere år10.000           8.744                 2
Skat vedrørende tidligere år -100.000
Årets resultat -110.956–         3.862 –               2
Til disposition:
Disponibel kapital primo96.070         99.932 –               2
Årets bevilgede uddelinger0                  –   –            41
Overført til disponibel kapital/uddelinger-100.956–         3.862 –               2
-14.886         96.070             100