Donationer

Ærø Brand Fonden har til dato uddelt 2.449.421 kr.

Der er siden Ærø Brand Fondens oprettelse den 15 februar 2004 uddelt midler til følgende:

Der er i alt uddelt 40.500 kr. i 2017, og følgende har fået tildelt midler:
Vågetjenesten, De Gamles Hjem Rise, Kunsthøjskolen på Ærø, Ærø Klatreklub, Ærøskøbing Brandbillaug, Hjertestarterforeningen Ærø

Der er i alt uddelt 81.244 kr. i 2016, og følgende har fået tildelt midler:
Foreningen Flaske Peters Mindestue, Ærøskøbing Borgerlige Skydeselskab, Vågetjenesten ved Røde Kors, Marstal Billard Klub, Fest og Event for Ærøbørn, Ommel Samvirke, Ærø Kunstforening, Søbygaard, Ærø Spejderne, Ærø Svømmehal, Ældresagen. RSI, Det Frivillige hjælpekorps på Vestærø, Skovbykassen, Fest og event for Ærøbørn, De Ærøske Idrætsklubbers Teltinteressentskab

Der er i alt uddelt 56.500 kr. i 2015, og følgende har fået tildelt midler:
Ærø Folkelige Musikforening, Ærø Operavenner, Ærø Golf Klub, Ærø Single Folk Festival, Ærø Børne Venner, RSI, Søby Erhvervsforening, Marstal Sogns Aktivitetsudvalg, Ærø Rideklub, Marstal Kajakklub, Det Frivillige hjælpekorps på Vestærø, Vennerne v/Lise Brogaard, Bregninge Sognegaard

Der er i alt uddelt 130.500 kr. i 2014, og følgende har fået tildelt midler:
Kulturladen, Vestærø pensionistforeninge, Røde Kors Vågetjeneste, Ærø Svømmehal, Ærø Tennis Klub, Ærø Operavenner, Ærø Museum, Ærø Markvildtlav, Ærø Single Folk Festival, Ærø Jazzfestival, Ærø Folkedanser, KOmiteen for fejring af Marstals 500 årsjubilæum, Ærøskøbing Bymøllefond, Det gamle Værft, Det frivillige hjælpekorps, Foreningen for Flaske Peders Mindstue, Røde Kors Vågetjeneste,, Marstal Sejlklub, Søby Møllefond, Blomberg Børnefestival,

Der er i alt uddelt 297.083 kr. i 2013, og følgende har fået tildelt midler:
Kunsthøjskolen, ÆCH, Ærø Jazzfestival, Ærø Operavenner, MH98, Ærø Tennisklub, Fest og Event for Ærøbørn, Loddenbjerg Naturfond, Mastal Kajakklub, Rise Kirkes aktivitetsudvalg, Ærø Museum, Støttecenteret Reberbanen,RSI, Marstal Menighedsråd, Marstal Museum, Ærø Hjælper Rumænium, Ærø Brigdeklub, Børnehaven Kernehuset, Søbygårds venner, Det frivillige hjælperkorps, Øhavskoret, Kernehuset, Seniorposten, Marstal Menighedsråd aktivitetsudvalget, Kunsthøjskolen ærø, Det Gamle værft, Ærø Folkelige Musikforening, Foreningen Ærøskøbing Medborgerhus, Fest og Events for Børn, Ærøportalen

Der er i alt uddelt 216.126 kr. i 2012, og følgende har fået tildelt midler:
Maritim Center/Marstal Museum, Ærø Operavenner, Ærø Festspil, Foreningen Andelen, Ældre Sagen, Støtteforeningen Ærø Friskole, Ærø Jazzfestival, M/S Samka, Kunsthøjskolen på Ærø, Søby Havn, Ærø Garder Forening, 4. maj kollegiet, Vennerne, Søby Havn, Ærø Friskole, Den Gamle Købmandsgård, Ærø Kunstforening, Ærø Museum, Bregninge Lokalråd, Team Rynkeby, Natteravne på Ærø, Dagcenter Vest, Det frivillige Hjælpekorps, Strandbyen Havn, Kvik Søby,Vågetjenesten, Det Økologiske marked, Ærø Folkelige musikforening, Vestærø Pensionistforening, Dagplejen, Ærøportalen ApS

Der er i alt uddelt 376.400 kr. i 2011, og følgende har fået tildelt midler:
Vores Kunst-gruppen, Ærø Operavenner, Marstal Menighedsråd, Ærø Single Folk Festival, RSI, Ærø Jazzfestival, Den Selvejende Institution Søbygård, Ærø Garder Forening, Ærø Museum, Røde Kors Vågetjeneste, Ærø Hjælper Rumænien, Kunsthøjskolen på Ærø, KFUM Spejderne, MIF, Ærø Diabetes forening, Ærøskøbing Lokalhistorisk arkiv, Ærø Turist og erhvervsråd, Mopelappen, Det frivillige hjælperkorps på Vestærø, De gamles Hjem, Kleven bådlaug, Kreativ Søby, SSP konsulenten, Ommel Boldklub, Kulturladen, Ærø Tennisklub, Kunstkufferten, Bregninge-Søby Menighedsråd, Netcafeen, Best. for Ærø Kommunale dagpleje, Ærø Natur og Energskole, Ærø Folkelige Musikforening.

Der er i alt uddelt 274.095 kr. i 2010, og følgende har fået tildelt midler:
Søkilden, Ærøs Børnevenner, Ommel Boldklub, Ærø Natur og Energiskole, Aktivitetshuset “Ovenpå”, Ærø Rideklub, Ærø Folkelige Musikforening, Marstal Søfartsmuseum, Ærø Museum, Ærø Jazzfestival, Kleven Bådelaug, Ærøskøbing Medborgerhus, Nørreparkens Beboerhus, Marstal menighedsråd, Foreningen Norden, Dagplejen på Ærø, Det frivillige hjælperkorps, Elevrådet Marstal Skole, Ærø Svømmeklub, Børnehuset Mopælappen, Søby skoles elevråd, MH89, ÆIK, Ærø Golf Klub, Ærø Folkelige Musikforening, Støttecenteret Reberbanen, MIF, Netcafé for pensionister, MÆC, Havnpaletten Ærø Natur Skole, Røde Kors Ærø afdelingen

Der er i alt uddelt 248.450 kroner i 2009 og følgende har fået tildelt midler:
Ærø Jazzfestival, Anette Andersen, Samka, Marstal Navigatørforening, Ærø Internationale Maskefestival, Karsten Hermansen, Ærø Museum, ÆRØ Fotoklub, Ærø Tennisklub, Seniorfestival, Ærø Hjælper Rumænien, Forældrebestyrelsen af Dagplejen, Jan Petersen, De frivillige Hjælperkorps, Skolefodbold Marstal Skole, Bostøttecenter Reberbanen, Ærøskøbing Menighedsråd, Ærø Grand Prix, Søkilden, Ærø Børnevenner, Marstal Søfartsmuseum, Ærø Natur og Energiskole, Aktivitetshuset “Ovenpå”, Ærø Rideklub, Ærø Folkelige Musikforening, Strandbyen Havn, Samka tur til København.

Der blev i alt uddelt 193.213 kroner i 2008 og følgende fik tildelt midler:
Ærø Natur- og Energiskole, ÆCH, Marstal Marineforening, Ærø Jazzfestival (underskudsgaranti), Skaterbane Ærøskøbing, Ærø Singel Folk Festival, Ældresagen, Ærø Seniorfestival, “Skibet Ærøskøbing, Marstal Seglklub, De gamles hjem Rise, Maskefestival, Ærøskøbing Menighedsråd og Skovbykassen, Trekløveren, legeplads Tranderup-Vindeballe, Marstal Søfartsmuseum, Ældre og Sundhedsområdet Gilleballehus, Ærø Rideklub pg Det frivillige hjælperkorps, Kleven bådlaug, Ærøskøbing børnehave, Ærø Bridgeklub, 4. maj kollegiet og Marstal Kajakklub

Der blev i alt uddelt 143.400 kroner i 2007 og følgende fik tildelt midler:
Marstal Kajakklub, Samka, Skibsfart og fiskeri fra Søby v/Palle Abramsson, Kulturhuset Bethesda, 200 års dagen for angrebet på Marstal, Kunsthøjskolen på Ærø.Bregninge Sognegård, Rise Forsamlingshus, Maritimcenter, Søbygårds Venner/Ærø Museum, Ærø Friskole, Marstal Menighedsråd, Søbygårds Venner, Ærø Jazz Festival, Ærø Seniorfestival, Marstal Navigationsforening, Marineforeningen Ærøskøbing, alkohol arrangement for øens 7. klasser, Springholdet Ærø Rideklub, Ærøs børnevenner, Molivitten

Der blev i alt uddelt 207,990 kroner i 2006 og følgende fik tildelt midler:
Ærø Natur- og Energiskole, HF Vestærø, Legestuen i St. Rise, Marstal Børnehave, Søby møllefond, Ærøskøbing Bymøllefond, Marstal Skipperforening/4. maj komitéen og Ærø Tennisklub, Kleven bådlaug, Foreningen Norden, Marstal Kajakklub, Maritimløbet, Maritimcenter Ærø, Ældre sagen, Ærø Hallen, Ærø Erhvervs og Vækstfond, Græsvænge beboerforening, MIF, Søby Havn, Hjemmeværnet Ærø, Ærø hjælper Rumænien, Ommel & Omegnens Ny Beboerforening, M/S Samka.

Der blev i alt uddelt 130.278 kroner i 2005 og følgende fik tildelt midler:
Rise Forsamlingshus, MH89, Marstal Sejlklub, Foreningen Snorren, Rønnebærhuse, Ærø Jazzfestival (underskudsdækning 2006),De frivilliges Hjælpekorps, Søby Bådelaug, Ærø Rideklub, Ærø Golf Klub, Musikteater for de yngste, Søby Erhvervsforening, Graasten, Lokalhistorisk Arkiv Ærøskøbing, Senior- festival på Marstal Ældrecenter, Ærøskøbing Borgerlige Skydeselskab, Børns Voksenvenner, Ærø Single Folk Festival, Ærøskøbing Skole, Maritim Cente

Der blev i alt uddelt 149.232 kroner i 2004 og følgende fik tildelt midler: Naturlegepladsen på Ærø, Marstal Marineforening, Museerne i Ærøskøbing Kommune, MH89, Ommel Ny Beboerhus, Marstal Søfartsmuseum, Børnehuset Moppelappen, Ærø Skovplantningsselskab, Bostøttecenteret “Reberbanen”, Rise Skytte og Idrætsforening, Marstal Børnehave, Marstal Skolebestyrelse, Børnehaven Pippihuset, Museumsforeningen Samka, Ærø Civile Hundeføreforening, Marstal Sejlklub, Ærøskøbing LOkalhistoriske Arkiv, Dagplejen i Marstal, Søbygaards Venner, Ældre Sagen, Ærøskøbing medborgerhus, Bregninge Sognegård, Børns Voksenvenner, Skolefritidsordningen i Marstal, Ærøskøbing Idrætsklub, Ommel Boldklub mfl, Ærø Rideklub, Kvik Søby, Ærø Jazzfestival, Marstal jagtforening, Marstal Kajakklub