Nyheder

Der er indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde
tirsdag, den 15. Juni 2021, kl. 17.00 på Ærø Brand Forsikrings kontor.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden for Ærø Brand Fonden aflægger beretning

    om fondens virksomhed i det forløbne regnskabsår.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget til orientering.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisorBestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 14. december 2020 konstitueret sig på følgende måde:
Formand: Leo Holm
Næstformand: Kirsten Johansen
Indstillet til Concordia´s bestyrelse: Leo Holm

Det er besluttet at der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde den 14. december 2020

Mødet afholdes efter de gældende anbefalinger i forbindelse med CoVid-19. Der vil ligeledes skulle bæres mundbind, indtil man har indtaget sin plads.

Dagsorden for generalforsamlinger er sendt på mail til repræsentantskabet.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden for Ærø Brand Fonden aflægger beretning om fondens virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget til orientering.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor


VALG TIL ÆRØ BRAND FONDENS REPRÆSENTANTSKAB 2021

Jf. ÆRØ BRAND Fondens vedtægter, § 6.4, skal det herved meddeles at følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg i 2021:

Conni Sækmose, Byagervej 26, 5970 Ærøskøbing
Inge-Marie Albertsen, Statene 19, 5970 Ærøskøbing
Lise Lotte Kock Kristensen, Kommens Agre 6, 5985 Søby
Knud Præst Jørgensen, Statene 36 5970 Ærøskøbing
Kirsten Johansen, Oldevej 5, 5970 Ærøskøbing
Kurt Wandsøe, Engvej 1, 5600 Faaborg

Valgbare som repræsentant er enhver forsikringstager, der i mindst et år har tegnet forsikring i ÆRØ BRAND Forsikring as. og som er bragt i forslag af mindst 5 forsikringstagere.

Forsikringstagere der har tegnet forsikring i ÆRØ BRAND Forsikring as. i mindst 12 måneder har adgang til at fremsætte forslag til valg af repræsentantskabsmedlemmer. Skriftligt forslag skal være ÆRØ BRAND Forsikring as. i hænde inden udgangen af december måned 2020.


VALG TIL ÆRØ BRAND FONDENS REPRÆSENTANTSKAB 2020

Da der ikke var indkommet forslag til nye repræsentanter, er nedestående alle igen valgt for en ny 4 års periode.  

Jf. ÆRØ BRAND Fondens vedtægter, § 6.4, skal det herved meddeles at følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg i 2020:

Carsten Christensen, Øster Bregninge 69, 5970 Ærøskøbing
Hans Peter Holm Petersen, Byagervej 24, 5970 Ærøskøbing
Lone Jørgensen, Strandvejen 9, 5970 Ærøskøbing
Ole Sækmose, Byagervej 26, 5970 Ærøskøbing
Tina Lykkeager Thomsen, Dunkærvej 12, 5970 Ærøskøbing
Karin Korup, Søbygårdsmarksvej 5, 5985 Søby

Valgbare som repræsentant er enhver forsikringstager, der i mindst et år har tegnet forsikring i ÆRØ BRAND Forsikring as. og som er bragt i forslag af mindst 5 forsikringstagere.

Forsikringstagere der har tegnet forsikring i ÆRØ BRAND Forsikring as. i mindst 12 måneder har adgang til at fremsætte forslag til valg af repræsentantskabsmedlemmer. Skriftligt forslag skal være ÆRØ BRAND Forsikring as. i hænde inden udgangen af december måned 2019.


Grundet det lave renteniveau, har Ærø Brand Fonden i 2016 ikke fået et så stort afkast af Fondens midler, og dette har bevirket at bestyrelsen
i Ærø Brand Fonden efter sit bestyrelsesmøde den 18. april 2017, har set sig nødsaget til at stoppe for ansøgninger ind til videre.
Når der igen åbnes for ansøgninger vil dette blive bekendtgjort her på hjemmesiden.


Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 28. marts 2019 konstitueret sig på følgende måde:
Formand: Leo Holm
Næstformand: Kirsten Johansen
Indstillet til Concordia´s bestyrelse: Leo Holm